Стандартните указания за отказ

Стандартни указания за отказ:

 

 

Право на отказ от договора от разстояние.

Вие, в качеството си на потребител, по смисъла на ЗЗП, имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

 

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

 

 

 

 

 

 

Бланка за връщане на продукти закупени от електронен магазин

на АЙПАРТС ЕООД (www.iparts.bg)

(Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)

 

 

Три имена....................................................................................

Адрес ..........................................................................................

ЕГН.....................................................

Телефонен номер:..................................................... E-mail:………………………………………

Номер на поръчка:..................................................

Дата на поръчката:.................................................

Стойност на поръчката.........................................

Основание за връщане:....................................................... ……………………….

……………………………………………………………………………………………………

(моля приложете протокол от техническо компетентно лице монтирало стоката в сервиз и/или от сертифицирано техническо средство за измерване годността на закупената стока)

Върнати продукти: каталожен № и наименование на артикул (аксесоари)

1 .................................................................................................................................

2 ......

3                                                                                                                                    

4                                                                                                                                    

5                                                                                                                                    

Заявявам, че се отказвам от сключения договор от разстояние.

Град:

 

Дата:                                                     Подпис:                                              

                                                                                     

 

 

Върнати продукти

Прочетох и съм съгласен със Стандартните указания за отказ на сайта
Прочетох и съм съгласен с Общите условия Айпартс на сайта
Прочетох и съм съгласен с Политиката за защита на лични данни на сайта

Задължителните полета *

Информация за контакт

+ 359 2 4272775 + 359 887251732
Айпартс Еоод, бул. Сливница 126, 1360 София, България