Общите условия Айпартс

Общи условия | Айпартс


 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Айпартс“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.iparts.bg

 

Дефиниции

 • "НИЕ""АЙПАРТС""ДРУЖЕСТВОТО" – означава „Айпартс“ ЕООД ЕИК 202458991, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. Европа No 126, магазин 2 , Телефон:  + 359   2 4272775; + 359 887251732, e-mail: customer.service@iparts-bg.com дружество - собственик  на онлайн магазина на www.iparts.bg ;
 • "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.iparts.bg ;
 • "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.iparts.bg ;
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.iparts.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет;
 • "ПОЛЗВАТЕЛ"– означава лице ползващо функционалностите на сайта;
 • "КУПУВАЧ"– означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина;
 • "ПОТРЕБИТЕЛ"– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП");
 • "ЛИЧНИ ДАННИ"– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“);
 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ"– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги ("ЗПУ");
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ"– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина;

 

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. За да ползвате  онлайн магазина е необходима регистрация, която е доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

ВАЖНО!Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

 

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Айпартс не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

 

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в  евро (EUR), като могат да бъдат изобразявани в тяхната равностойност в лева(BGN) или румънски леи(RON)  и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Айпартс си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Айпартс онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва непосредствено преди финализирането ѝ.

 

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 ЗЗП:

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

На телефони :  + 359   2 4272775; + 359 887251732, можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

 

Казаното в настоящия раздел се отнася за само потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели, които са се регистрирали и са приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате следната процедурата:

1. Избирате продукт и натискате бутон „добави в количката“.

2. Продуктът се добавя в кошницата, след което излиза прозорец, на който трябва да направите избор дали да продължите с пазаруването или да продължите към финализиране на поръчката с бутона „Продължи към Checkout“;

3.  При натискане върху кошницата, се показват избраните от вас продукти. Продължавате с поръчката - натиснете бутон „Продължи към Checkout“;

4. Виждате съдържанието на кошницата Ви. Ако искате да закупите количество по-голямо от 1бр, трябва в полето „Количество“ да въведете желаното от вас количество от избраната стока .

5. На екрана се показва вашия адрес за доставка. Ако нямате такъв, можете да го въведете.

6. Можете да промените адреса за доставка, чрез бутона "Нов адрес".

7. Ако желаете да вземете стоката от наш магазин, натискате бутона "ВЗЕМИ ОТ МАГАЗИН". Задължително попълнете полетата със звездичка.

8. В полето „Метод на плащане“ избирате от посочените начини на плащане.

9. Може да изберете „При доставка“ ( наложен платеж). БЕЗ ФАКТУРА или С ФАКТУРА. Ако сте избрали да платите с фактура, попълнете данните за нея.

10. Може да изберете и други начини на плащане:  Банков превод или Банкова карта. Задължително попълнете банката издател на вашата карта. При тези два вида плащане задължително ви се издава фактура.

11. Виждате допълнително поле за " Тип транспорт" от където можете да изберете начина на доставка и съответно цената за доставка, която ще ви бъде начислена.

12.  За финализиране на поръчката натиснете бутон „Продължи към Checkout“, след което следвайте полетата за потвърждаване и приключване на поръчката.

!!!ВАЖНО: Предвид специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин www.iparts.bg указва, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до технически неизправно МПС и да застраши живота и здравето на участниците в пътното движение, както и до отпадане на гаранционната отговорност за стоката.

 

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 1. При доставка (наложен платеж)
 2. Плащане с банкова карта
 3. Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в евро (EUR), български лева(BGN) или румънски леи (RON). При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на Айпартс авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При плащане с "Наложен платеж" купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, където е посочена цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), която купувачът предава на куриера и овластява същия да я предаде от негово име и за негова сметка на Айпартс, a плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, който служи и за разписка.

 

Важно!!! За доставки на стоки извън територията на Р.България, Р. Гърция и Р. Румъния начина на плащане е само  плащане с банков превод или банкова карта. Плащане чрез наложен платеж е разрешено само за територията на територията на Р.България, Р. Гърция и Р. Румъния.

 

Важно!!! При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

 

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Айпартс няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Айпартс и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Айпартс. Потвърждаването на сключен с Айпартс договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

 

 

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреса посочен за адрес на доставка от купувача в формуляра за поръчка чрез куриер. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки, налични в склада на Айпартс , с място на доставка Р. България са следните:  За стоки поръчани до 14 часа българско време -  до 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. За стоки поръчани след 14 часа българско време – до 96 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

 

 Сроковете за доставка на стоки извън Р.България, са съответно сроковете за доставка определени от съответния куриер, в зависимост от обема  и теглото на поръчаните стоки и мястото на доставка.  В случай на доставка извън територията на Р. България и ЕС, митническото освобождаване стоките, на мястото на доставка,  се осъществява от купувача, за негова сметка, според приложимото законодателство на мястото на доставка.

 

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

Айпартс си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване.Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката; 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Айпартс/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Айпартс/куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Айпартс задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Айпартс/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

 

Вземи от магазин

„Вземи от магазин“ дава възможност поръчана от онлайн магазина стока да бъде получена в магазина на Айпартс. Стоката се получава след електронно потвърждаване на поръчката. За да се възползвате от опцията „Вземи от магазин“ е необходимо: Да поръчате стока от онлайн магазина. Да попълните коректно всички реквизити на формуляра за поръчка, като задължително посочите получател на стоката. Да заплатите цената на стоката, след което задължително да получите електронно потвърждение на поръчката от страна на Айпартс. Стоката да бъде получена не по-късно от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката, като получаването става само в работното време на магазина на Айпартс, единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол.

Важно!!! Айпартс не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока. След изтичане на срока за получаване Айпартс има право да начислява магазия за съхранение в размер на пет лева на ден , без ДДС, на всяка стока.

 

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ж.к. Люлин, бул. Европа No 126, магазин 2. Телефон за техническа поддръжка + 359   2 4272775; + 359 887251732

 

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Айпартс стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние и Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Айпартс не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Айпартс за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Айпартс рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 


 

Други

Айпартс се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Айпартс си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Айпартс преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Айпартс не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

Актуализация

Айпартс може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

 

 

Тези общи условия са приети на 01.11.2018 г. от ръководството на „Айпартс“ ЕООД